Vỏ máy laptop có nhiều dòng máy cho khách lựa chọn, giá cả cạnh tranh hợp lý.